Legal Entity Identifier Register - LEI

VÚB AM FLEXIBLE MAGNIFICA FUND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. - 097900BEH60000001674

LEI Information

097900BEH60000001674
MERGED
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CSD Slovakia)
31.07.2014 00:00:00
09.07.2019 00:00:00
31.07.2019 00:00:00
22.03.2019 00:00:00
The market participant merged with another market participant and uses its LEI onwards
097900BFK40000037244

Company

VÚB AM FLEXIBLE MAGNIFICA FUND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
Slovakia
INACTIVE
31570020000000002796

Legal Address

82004 Bratislava 24
Slovakia

Information on headquarters

82004 Bratislava 24
Slovakia

Back to Homepage